کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

طراحی وبسایت کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

سایت در دست طراحی و تایید نهایی نهاد مربوطه می باشد. (فعلا بصورت تست قرار داده شده است)

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی مهرگان سیستم می باشد.