درخواست خط خدماتی

درخواست خط خدماتی

درخواست خط خدماتی

-خطوط خدماتي شامل خطوطي هستند که از این خطوط می توانید به مشترکين خود که با ایشان همکاری می نمایید پیامک ارسال نموده و در نظر داشته باشید از این خطوط نمی توانید در قسمت بانک منطقه ای و کد پستي و شماره های غیر که مشترک شما محسوب نمی شوند استفاده نمایید. در صورتي که حتي به يک شماره غير از بانک شماره مشترکین خودتان ارسال انجام دهيد تبليغاتي محسوب شده و شامل جريمه مي گردد. هرگونه اطلاع رسانی به لیست مشترکین خود ارسال خدماتی محسوب می شود.
-لازم به ذکر است خطوط خدماتی تنها مربوط به اپراتور همراه اول می باشد.
-مدت زمان خدماتی شدن خطوط حداقل ۲۰ روز کاری می باشد لذا بعد از گذشت ۲۰ روز کاری در صورت خدماتی نشدن خط،پیگیری فرمایید.

۱- تعهد نامه حقیقی و حقوقی  (نمونه تکمیل شده)
۲- فرم خط ۳۰۰۰
۳- تعهدنامه ارگان های دولتی

توجه:

۱- تکمیل تعهد نامه حقیقی و حقوقی الزامی می باشد (برای ارگان های دولتی، مدارس ، سازمان ها نیاز نیست).
۲- در صورتی که خط اختصاصی ۳۰۰۰ دارید می توانید فرم خط ۳۰۰۰ را تکمیل نمایید.
۳- در صورتی که سازمان، مدارس یا مراکز دولتی هستید تنها لازم است تا تعهدنامه ارگان های دولتی را کامل کنید.
۴- فرم تعهدنامه ارگان های دولتی باید در سربرگ قرارگرفته و تاریخ، مهر و امضای سازمان نیز در آن قرار داشته باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی مهرگان سیستم می باشد.