تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

ردیف

دامنه

هزينه ثبت

۱

Com

۳۵۰۰۰ تومان

۲

Net

۳۵۰۰۰ تومان

۳

Org

۱۵۰۰۰ تومان

۴

Ir يك ساله

۱۰۰۰۰ تومان

۵

Ir پنج ساله

۲۵,۰۰۰ تومان

۶

Info

۲۲۰۰۰ تومان

۷

Biz

۱۶۰۰۰ تومان

۸

Name

۲۲۰۰۰ تومان

۹

Co

۳۰,۰۰۰ تومان

۱۰

Us

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۱

Eu

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۲

In

۳۵,۰۰۰ تومان

۱۳

Asia

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۴

Me

۳۵,۰۰۰ تومان

۱۵

Tv

۴۰,۰۰۰ تومان

۱۶

Co.Ir

تومان ۴۷۰۰۰

قیمت ها در تاریخ ۱۳۹۲/۱ به روز رسانی شدند.

تگ ها:
, , ,
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی مهرگان سیستم می باشد.