دندانپزشکي

دندانپزشکي

دندانپزشکي
توضیحات

 

امکانات  و ویژگی های اصلی نرم افزار
 • معرفي طرف هاي حساب و دادن سقف اعتباري
 • معرفي پزشکان و مشخصات آنها و درصد حق السهم پزشکان
 • معرفي خدمات دندانپزشکي و تعرفه قيمت ها
 • معرفي و ثبت پذيرش بيماران به همراه مشخات بيمار و پزشک و خدمات انجام شده در هر پذيرش تعرفه قيمت و تخفيف و سهم پزشک و سهم مطب و مشخصات داندان ها و بيماري داندان ها
 • معرفي تعيين وقت قبلي بيماران به همراه ثبت تاريخ و ساعت و نام پزشک
 • معرفي كالا ها و مواد دندانپزشکي و دادن بهاي خريد و بهاي فروش و انبار و جستجوي سريع کالا
 • معرفي بانك ها و توضيحات ثابت و عناوين هزينه ها و ثبت يادداشت روزانه
 • فاكتور خريد مواد، فاكتور فروش/مصرف، مرجوعي فروش/مصرف , مرجوعي خريد با در نظر گرفتن سريال كالا و تاريخ انقضا / گارانتي, تعيين اضافات و کسور
 • دفاتر وجوه نقد ، بانك ، چک هاي اشخاص و چک هاي خودمان و ثبت هزينه ها
 • معرفي اقساط اشخاص به تعداد نا محدود و گزارشات دفتر اقساط و اقساط معوقه بر اساس تاريخ
 • راس گيري چك و چاپ راس
 • امکان اتصال هر تعداد کاربر شبکه به صورت همزمان , استفاده از قفل سخت افزاري USB و CD نصب
 • امكان معرفي كاربران و رمز و محدوده مجاز عملكرد هر يك از آنها توسط مدير سيستم
 • داراي امکانات بهنگام سازي اطلاعات، تهيه نسخه پشتيبان ، استفاده از نسخه پشتيبان ، ماشين حساب, بازخواني و چاپ گزارشات, تغيير سال و شروع سال و انتقال مانده حساب ها به سال جديد
 • رعايت استانداردهاي نماتن (نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم افزار )در توليد و توسعه نرم افزار و داراي يک معماري Enterprise چند لايه اي در طراحي نرم افزار لحاظ شده است به نحوي که تغيير دادن لايه Business و يا Presentation بدون تغيير ساير قسمت ها امکان پذير است

 

گزارش ها

 • چاپ فاكتور فروش/مصرف به فرمت هاي مختلف و نيز چاپ با سربرگ دندانپزشکي
 • چاپ فاکتور خريد و مرجوعي ها, چاپ رسيد و حواله انبار بر اساس فاکتور خريد و فروش
 • گزارش ليست طرف هاي حساب, گزارش ليست كالاها و تگ خالي انبار و واحدهاي سنجش
 • گزارش فروش بر اساس شماره طرف هاي حساب و محدوده تاريخ فاكتور
 • گزارش فروش به طرف هاي حساب بر اساس شماره طرف هاي حساب و محدوده تاريخ فاكتور
 • گزارش صورتحساب اشخاص/بيماران/پزشکان بصورت هاي خلاصه و ريز و گزارش خلاصه و ريز روزانه
 • گزارش فروش/مصرف کالاها، گزارش گردش ريز كالا ، گزارش گردش مقداري و گردش ريالي كالا
 • گزارش از وجوه نقد و موجودي صندوق، گزارش از گردش و موجودي بانك ها، گزارش از چک هاي باز و پاس شده خودمان يا اشخاص , گزارش از هزينه ها , گزارش از وضعيت اقساط و اقساط معوقه
 • چاپ سند دريافت چك و سند تحويل چك بر اساس شماره هاي رسيد و نام دريافت يا پرداخت كننده
 • چاپ رسيد دريافت وجه نقد و رسيد پرداخت وجه نقد بر اساس شماره رسيد
 • گزارش ريز فروش كالاها و ريز فروش به اشخاص, گزارش کاردکس کالاها و گزارش کالاهاي راکد
 • گزارش مانده حساب اشخاص و خلاصه حساب اشخاص بر اساس شماره اشخاص و محدوده تاريخ
 • گزارش خلاصه عملکرد خدمات دندانپزشکي
 • گزارش ريز عملکرد خدمات دندانپزشکي
 • نمودار فروش كالا و نمودار خريد كالا بصورت مقداري و ريالي به سه شكل ستوني ، دايره اي و خطي
 • امکان ارسال کليه گزارشات به فرمت هاي Text , Word , Excel و …
 • سيستم عامل ايستگاه کاري Windows 98/2000/XP
 • سيستم عامل سرويس دهنده Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP
تگ ها:
, ,
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی مهرگان سیستم می باشد.