انواع گواهی الکترونیکی

انواع گواهی الکترونیکی

انواع گواهی الکترونیکی

sign

 ssl
گواهی SSL/TLS
این گواهی به منظور تصدیق اصالت یك سرویس‌دهنده (Server)‌ به كار می‌رود. همچنین با استفاده از این گواهی، یك ارتباط امن و رمزگذاری‌شده بین سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده (Client)‌ ایجاد می‌شود.
https
گواهی HTTPS
دقت كنید، گواهی HTTPS، نوع خاصی از گواهی SSL است كه به منظور تصدیق اصالت یك وب‌سایت به كار می‌رود. همچنین، با استفاده از این گواهی یك ارتباط امن و رمزگذاری شده بین برنامه مرورگر و وب‌سایت ایجاد می‌شود. بدین‌سان، كاربران می‌توانند اطمینان حاصل كنند كه وب‌سایتی كه بازدید می‌كنند، همان وب‌سایت موردنظرشان می‌باشد (جلوگیری از حمله فیشینگ) و از طرفی ارتباط آن‌ها با وب‌سایت، ارتباطی امن و قابل اطمینان است.
sign
گواهی امضا

این گواهی جهت امضای اسناد و تراكنش‌های الكترونیكی و همچنین احراز هویت كاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، از این گواهی می‌توان برای امضای دیجیتال اسناد

Microsoft Office (مثل Word و Excel) و Adobe PDF، تراكنش‌هایی مثل تراكنش‌های مالی، و به طور كلی امضای هر داده‌ی الكترونیكی استفاده نمود.

email
گواهی پست الكترونیكی امن
این گواهی از طریق پروتكل S/MIME با رمزگذاری و امضای محتوای پیام، امكان تأمین امنیت پست الكترونیكی را فراهم می‌سازد. با رمزگذاری پیام، فرستنده اطمینان حاصل می‌كند كه تنها گیرنده پیام قادر به مشاهده محتوای پیام است. همچنین با امضای پیام، گیرنده اطمینان حاصل می‌كند كه پیام از طرف فرستنده واقعی آن ارسال شده است و فرستنده نیر نمی‌تواند ارسال نامه را انكار نماید.
org_stamp_icon

گواهی مهر سازمانی

این گواهی می‌تواند به عنوان مهر سازمانی یك شركت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. یكی از كاربرد‌های این گواهی می‌تواند برای امضای دیجیتال اسناد رسمی شركت یا سازمان باشد.
Smartcard_logon

گواهی

MS Smart Card Logon

این گواهی برای ورود به سیستم از طریق احراز هویت دو عاملی (Two-factor Authentication) مبتنی بر كلید عمومی، در سیستم‌عامل‌های متعلق به مایكروسافت (مثل ویندوز XP و ۷) استفاده می‌گردد. از طریق این گواهی می‌توان با استفاده از یك توكن یا كارت هوشمند، عملیات ورود به سیستم (Logon) را انجام داد. این نوع احراز هویت، امن‌ترین نوع احراز هویت به سیستم می‌باشد و می‌تواند برای كاركنان در سازمان‌های بزرگ استفاده شود.
code_signing

گواهی امضای كد

این گواهی جهت اطمینان از اصالت و جامعیت نرم‌افزارها می‌باشد. برای نمونه، با استفاده از این گواهی می‌توان از صحت محتوای منبع و جامعیت نرم‌افزارهایی نظیر Java Applet و ActiveX كه از طریق اینترنت منتشر می‌شوند اطمینان حاصل نمود.
dc

گواهی

Domain Controller

این گواهی جهت ورود به سیستم در یك Domain و در سمت سرور (Domain Controller)‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ سرور از این گواهی برای معرفی خود به سایر كامپیوتر‌ها جهت فراهم نمودن قابلیت MS Smart Card Logon استفاده می‌كند.
tsa

گواهی مراكز مهر زمانی

مهر زمانی جهت ثبت دقیق زمان هنگام امضای اسناد مختلف از جمله قراردادها و یا توافق‌نامه‌ها و بایگانی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از مهر زمانی، می‌توان به طور مستند اثبات نمود كه داده‌های متناظر با یك مهر زمانی، از زمان مشخص‌شده در مهر زمانی تغییر داده نشده‌اند. گواهی مهر زمانی جهت انجام عملیات امضا در فرایند مهر زمانی توسط مركز مهر زمانی

(Time Stamping Authority) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تگ ها:
,
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی مهرگان سیستم می باشد.