2014 > جولای

طراحی تعاونی های معلولین ایرانیان

طراحی تعاونی های معلولین ایرانیان
تعاوني هاي معلولين ايرانيان مجموعه اي است از ارادها وتوانمنديهاي انسانهايي كه درجهت خلق فرصت هاي برابر درراستاي دستيابي به حقوق انكارناپذيرخود گام برمي دارند.مجموعه اي كه همه توان خودرادر راستاي نشان دادن توانمندي هايي كه ناديده گرفته شده اندبه كارمي گيرد.به اميدآنكه لبخندي برگوشه لبان اين توانمندان ناديده شده بنشانيم.
توضیحات بیشتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی مهرگان سیستم می باشد.