گواهی الکترونیکی

انواع گواهی الکترونیکی

انواع گواهی الکترونیکی
  گواهی SSL/TLS این گواهی به منظور تصدیق اصالت یك سرویس‌دهنده (Server)‌ به كار می‌رود. همچنین با استفاده از این گواهی، یك ارتباط امن و رمزگذاری‌شده بین سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده (Client)‌ ایجاد می‌شود. گواهی HTTPS دقت كنید، گواهی HTTPS، نوع خاصی از گواهی SSL است كه به منظور تصدیق اصالت یك وب‌سایت به كار می‌رود. همچنین، با استفاده […]
توضیحات بیشتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه طراحی مهرگان سیستم می باشد.